Mwanzo

This subdomain is reserved for the creation of Wikibooks in the Kiswahili language.

Kama unaongea Kiswahili na unafikiria itakuwa safi kuwa na Kamusi basi wewe unaweza kuitengeneza.

If you speak this language and think it would be cool to have your own free textbooks then you can make it.

Basi anza kutafsiri kamusi yako.'

Ukihitaji maarifa zaidi enda kwa ukurasa mkuu.

Please feel free to help expand the Kiswahili Wikipedia as well!

Tafadhali huru ona kwa huduma kuvimba Kiswahili Wikipedia kama sasa!


Lugha